Hva gjør jeg når jeg ikke har summetone?

Test på alle by knappene på telefonen om det er sum på alle, hvis det er ISDN linjer kan første GT være ute og hvis man da slår 0 får man ikke sum. Sjekk på ISDN boksene om grønn linjelampe lyser hvis ikke er det feil hos linje leverandøren. Hvis det er IP bylinjer kontakt oss eller de som leverer IP kontoen.

Arkiv

Shopping-cart

Handlekurv